Zjednodušme to! 29.8.2017 11:21

Zjednodušme to!

Jsme povinni řídit se miliony zákonů, nařízení, příkazů, zákazů. Znáte je všechny? Neznáte. Já také ne. Nikdo je nemůže znát, a proto je při nejlepší vůli nemůže dodržovat. K čemu nám jsou zákony, které nemůžeme znát a dodržovat?

 

Zjednodušme to!

Jednoduché kritérium pro zjednodušování právní džungle:

Stát se má starat jen o to, co je nezbytně nutné, a co zároveň nemůže dělat někdo jiný.

 

Co to bude?

Stát musí zajistit obranu proti vnějšímu nebezpečí. Armáda. Bez diskuze.

Stát musí zajistit vnitřní bezpečnost. Ochrana proti zlodějům, lupičům, násilníkům, teroristům. Potřebujeme sebevědomou, silnou, neváhající policii, která se nedá koupit, a která se nedá ve jménu politické korektnosti mlátit od samozvaných ochránců všeho možného. 

Stát musí stanovit pravidla pro zdravotní péči. Přitom není nezbytné, aby tuto péči stát provozoval.

Stát musí stanovit pravidla pro vzdělávání. Přitom není nezbytné, aby toto vzdělávání stát sám zajišťoval.

Stát musí stanovit pravidla pro sociální zabezpečení a důchody. Přitom není nezbytné, aby toto zabezpečení stát v celém rozsahu zajišťoval.

Stát musí stanovit pravidla pro provoz na silnicích. Viz výše „Zajištění vnitřní bezpečnosti“.

 

Co ještě vymyslet?

Je nezbytně nutné, aby stát stavěl a provozoval dálnice?

Umí to?

Dálnice D1: Bez koncepce a myšlenky ji stát nechal zdevastovat. Bez koncepce a myšlenky ji teď opravuje, aniž by měl např. zajištěnou náhradní severní trasu přes D11, Hradec Králové, Mohelnici, Olomouc.

 

Je nezbytně nutné, aby stát měl na starost měnovou politiku země?

K čemu by to vedlo? K tisku bezcenných peněz, kterými by stát kryl svůj život na dluh a tím ožebračoval poctivé střadatele a důchodce.

Ne. Měnovou politiku nechme opravdu nezávislé národní bance. Bance nezávislé na naší vládě, ale také na jakýchkoliv vlivech zvenku. Třeba z Bruselu. Nebo z Frankfurtu, kde sídlí Evropská centrální banka.

 

Je nezbytně nutné, aby stát provozoval Českou poštu? České dráhy? Českou televizi?

To všechno jsou jámy na moje, vaše, naše peníze. Ropuchy na prameni, které brání rozvoji konkurence, křiví normální tržní prostředí. Bez nich bychom jezdili čistými, rychlými, levnými vlaky. A nemuseli bychom ropuchy neustále dotovat, dotovat, dotovat... Z našich vlastních peněz.

 

Je nezbytně nutné, aby stát přikazoval majitelům soukromých podniků, jak mají nakládat se svými poctivě vydělanými penězi? Zda se v jejich restauracích bude nebo nebude kouřit?

 

Je nezbytně nutné, aby stát přikazoval majitelům soukromých peněz, že je nesmí utratit v jiné než nekuřácké restauraci? Opravdu je to nezbytně nutné?

 

Je nezbytně nutné, aby stát rozhazoval dotace, investiční pobídky? Aby křivil trh práce i zboží, aby živil korupční prostředí?

 

Je nezbytně nutné, aby stát určoval, co mají mít děti ke svačině?

 

Je nezbytně nutné, aby stát určoval tohle, a tamto, a ... všechno?

 

Řízení tohoto, a tamtoho, a ... všeho musí někdo vymyslet, určit, provádět, řídit, kontrolovat, sankcionovat.

Kdo to všechno platí? Já, vy, my všichni.

 

Nehledě na to, jak to všechno otravuje a brání to v životu normálním lidem.

 

Závěr:

Zjednodušme to!

 

Stát se má starat jen o to, co je nezbytně nutné, a co zároveň nemůže dělat někdo jiný.

 

Podle tohoto kritéria posuzujme každý nový i dosavadní zákon:

Opravdu to je nezbytně nutné?

 

Ing. Jaroslav Bernkopf

člen místního sdružení ODS Valašské Meziříčí

 

Článek byl zveřejněn v internetovém deníku Neviditelný pes, dnes 26.08.2017. Zde: http://neviditelnypes.lidovky.cz/glosa-zjednodusme-to-05c-/p_spolecnost.aspx?c=A170824_220212_p_spolecnost_wag