Několik poznámek k rozpočtu města 3.3.2019 20:04

Několik poznámek k rozpočtu města

Mému současnému členství v zastupitelstvu města předcházelo 12ti leté působení ve stejném orgánu v letech 2002-2014. Město tehdy spravovala ODS se svými koaličními partnery. V uvedeném období, kdy Česká republika procházela i ekonomickou recesí, nebyl ani jeden rok přijat deficitní rozpočet. Na rozdíl od letošního ledna, kdy byl v zastupitelstvu města schválen – vedením města (ANO+KDU-ČSL) navržený - deficitní rozpočet. Předpokládané rozpočtové výdaje převyšují o 121 miliónů Kč předpokládané příjmy! Deficit má být uhrazen veškerými finančními rezervami a úvěrem. Ještě smutnější je fakt, že v hlavních položkách rozpočtu ve srovnání s rokem 2018, je plánován pokles celkových investičních výdajů o 90 miliónů Kč na 160 miliónů Kč (pro srovnání: ve Vsetíně mají schváleno na investice 310 miliónů Kč)! Na rozdíl od běžných provozních výdajů města, očištěných od mzdových výdajů, které naopak mají vzrůst o neuvěřitelných 18%, tj. o 60 miliónů Kč!! Přitom inflace v loňském roce byla dle ČSÚ – 2,1%. Tedy v době ekonomické prosperity státu město finance projídá a rozdává. Paradoxně souběžně se schválením rozpočtu, rozhodlo zastupitelstvu města o navýšení investičních prostředků na revitalizaci tří panelových sídlišť formou přijetí dalšího úvěru ve výši 70 miliónů Kč. Financování této potřebné investice se neřeší, alespoň částečně, redukcí nesmyslně navýšených provozních výdajů, ale řeší se přijetím zmíněného úvěru, tedy dalším zadlužením města. Důsledek: v období ekonomické prosperity státu se město rekordně zadlužuje – celkový dluh města se v letošním roce bude blížit 200 miliónů Kč.

Mgr. Jan Trčka

zastupitel za ODS a Svobodné