K věci

Mám jiný názor, pane Irgle.
Blog: Musíte se snažit, pane správce...

... nebo Vás vyměníme.

Zjednodušme to!

Zjednodušme to! 29.8.2017 11:21

Jsme povinni řídit se miliony zákonů, nařízení, příkazů, zákazů. Znáte je všechny? Neznáte. Já také ne. Nikdo je nemůže znát, a proto je při nejlepší vůli nemůže dodržovat. K čemu nám jsou zákony, které nemůžeme znát a dodržovat?

 

Zjednodušme to!

Ing. Jaroslav Bernkopf: O penězích

Rád bych napsal něco nového o daních, dotacích, investičních pobídkách, clech. Nemohu. Nic nového není. Proto si dovoluji oprášit článek, který mi vyšel před mnohými lety v časopisu, který už neexistuje. Tento článek budiž připomenutím názorové kontinuity ODS i mé vlastní.

Přečtěte si, co volební program ODS říká o daních a dotacích, jak se staví k omezování svobodné volby ve všech oblastech. Jednou z nejdůležitějších svobod je právě svoboda naložit se svými penězi podle svého. A toho se týká následující článek i program ODS.

Blog: Já to říkala...
 
 
 
 
 
Komentář k situaci v MŠ Bynina zde: http://hanaskacalova.infoblog.cz/clanek/ja-to-rikala-68427/.