Ze zářijového jednání zastupitelstva - II. část 22.9.2017 12:50

aneb Co se z tiskových zpráv nedozvíte.

 

Nabídka investičních produktů pro město 

S ohledem na skutečnost, že na účtech města je v současnosti volných cca 80 milionů Kč, navrhnul starosta města nákup investičních produktů - směnek z nabídky společnosti J&T Banka, a to za 40 milionů Kč se splatností 3 měsíce a za dalších 40 milionů Kč na 6 měsíců. Zastupitelé připomněli negativní zkušenosti s podobnými kroky, které byly učiněny městem na přelomu let 1999 a 2000 (Islandské fondy). Z důvodu značných rizik spojených s podobými transakcemi a také proto, že by město mělo místo podnikání s financemi tyto inteznívně vkládat do obnovy svého majetku a do realizace potřebných investic, kterých máme v plánu stále hodně, jsme tento návrh za klub ODS nepodpořili. Pochybnosti vyjádřili i jiní zastupitelé a tak návrh nakonec nebyl schválen.

 

Záměr na navýšení úvěrového rámce města o 50 mil. Kč

Přes velmi optimistickou zprávu Ing. Tesaře (ekonomického poradce města) k finančnímu zdraví města a sdělení, že obce mají v podstatě problémy dnes své peníze utratit (pro nepřipravenost investic, složitost jejich příprav i dotačních podmínek), přes návrh vedení města investovat volné finanční prostředky do směnek, bylo vedením města navrženo další rozšíření úvěrového rámce ze stávajících cca 72 milionů Kč o dalších 50 milionů, tedy na konečných téměř 122 milionů Kč.

Potřeba rozšíření úvěru byla zdůvodněna velmi ambiciozním investičním plánem (který ale k realizaci z velké části není vůbec připraven)  a také záměrem odkoupit další pozemky v bývalé Křižanově pile. Pozn. Nákup pozemků v centru města je jistě záslužný počin a v majetkových transakcích zastupitelé pověřili starostu města o tomto se zástupci majitele jednat. Zde připomínám, že v době, kdy se Křižanům definitivně uvolnilo jejich dispoziční právo s pozemky v bývalé Křižanově pile v letech 2014-2015, bývalý starosta Částečka doporučoval vedení města jednat o odkupu celého předmětného pozemku, a nejen toho vyhrazeného pro autobusové nádraží, což se, bohužel, nestalo. Zde je rovněž třeba připomenout i pozemky na Masarykově ulici, které také čekají na dořešení (s firmou CTP Invest).

Ze všeho uvedeného se nemohu zbavit dojmu, že vedení města žádný reálný plán nemá a jednotlivé návrhy nejsou nijak propojeny a promyšleny. Potřebu dalšího úvěru vedení města dostatečně nezdůvodnilo, zastupitelům nebyl předložen jasný a hlavně reálný investiční plán pro příští 2 roky (ten jsme nakonec neviděli celé 3 poslední roky), kdy bude úvěr čerpán. Z těchto důvodu jsme za klub ODS návrh nepodpořili, nakonec však byl schválen. Pro úplnost informace je nutno uvést, že dle sdělení Ing. Tesaře, bude město Valašské Meziříčí stále ještě výrazně pod limitem bezpečné zadluženosti. 

 

Žádost Lyžařského oddílu Hrachovec o dotaci na pořízení sněžného děla

Lyžařský oddíl Hrachovec provozující skiareál Veselá požádal město o dotaci ve výši 150 tisíc Kč na pořízení staršího zasněžovacího děla. Konečná cena děla nebyla v materiálu uvedena, nicméně oddíl garantuje, že chybějící prostředky sežene jinde. Žádost byla schválena těsnou většinou hlasů. Předvolební dárečky jedou na plné obrátky.

 

Zámecký penzion - návrh na realizaci

Záměr dobudovat ve střešní vestavbě v jižním křídle zámku Žerotínů zámecký penzion je, zdá se, posledním zatím nerealizovaným projektem připraveným k realizaci již v minulém volebním období. Projekt byl připraven do fáze stavebního povolení, a to spolu s projektem Muzejního a galerijního centra (MGC), v rámci kterého bylo nutno zrušit několik pokojů stávající ubytovny. Tyto pokoje spolu se snídaňovou místností byly plánovány ve 4. NP jižního křídla tak, aby zde vznikl ubytovací prostor hotelového typu s možnou kapacitou pro ubytování osazenstva alespoň jednoho autobusu (pro potřeby KZ, místních škol, návštěvníků města atd.). Realizace projektu měla následovat bezprostředně po realizaci dotačního projektu MGC, nicméně po volbách na ni nedošlo. Realizace byla schválena, za klub ODS jsme ji podpořili. 

 

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS