Z prosincového jednání zastupitelstva 9.12.2016 18:32

Z prosincového jednání zastupitelstva

aneb co se z tiskových zpráv města nedozvíte.

 

Jako vždy, pokusím se zde sdělit pár svých postřehů k některým projednávaným bodům programu posledního letošního jednání zastupitelstva. 

 

 

 

Pozn. celý zvukový záznam z jednání zastupitelstva zde: http://www.valasskemezirici.cz/zvukovy-zaznam-z-18-radneho-zasedani-zastupitelstva-mesta-ze-dne-8-12-2016/d-29225/p1=17888

 

Návrh společnosti SKANSKA a.s. na uzavření dohody o narovnání

Další "skutečně už naprosto poslední a neopakující se" nabídka společnosti SKANSKA a.s. na mimosoudní vyrovnání ve věci žaloby firmy, realizující stavbu krytého bazénu v našem městě, na městskou společnost ST SERVIS s.r.o., která bazén vlastní a provozuje, o úhradu doplatku za stavbu bazénu ve výši cca 31 milionů korun (o sporu už toho bylo napsáno mnoho, nemá tedy cenu opakovat). 

Poslední, "skutečně poslední" nabídka Skansky byla učiněna závěrem roku 2015 a zněla na částku 45 milionů korun (s opravou bazénu) potažmo 37 milionů korun (bez opravy bazénu). Zastupitelé měli vloni těžkou hlavu, museli se rozhodnout, zda v soudním sporu pokračovat nebo jej ukončit a přistoupit na nabídku Skansky. Zastupitelstvo se nakonec rozhodlo pokračovat v soudním sporu a pokusit se v něm dosáhnout spravedlnosti pro město, které je v celé kauze evidentně tím poškozeným. Vedení města se také následně pustilo do medializování celého případu, např. v TV pořadu Reportéři.

Asi k překvapení všech společnost Skanska zaslala v minulých dnech městu další "skutečně poslední" nabídku na mimosoudní vyrování, znějící na částku 25 milionů korun. Samozřejmě s tím, že si město opraví tekoucí bazén samo. 

Na otázku "Co vedlo vedení Skansky ke snížení původní a dle něho již nepodkročitelné nabídky?" bylo panem starostou sděleno, že se změnil ředitel společnosti a ten chtěl vyjít městu vstříc a ukončit spor. Kdo chce, ať tomu věří. My ovšem víme, že oprava bazénu, Skanskou odhadována na částku 8 milionů korun, znalcem pak na 12 milionů korun a projektovým rozpočtem stanovena na 15 milionů korun (o výsledku soutěže na jejího dodavatele, která ještě neskončila, zatím nevíme, ale průběžné zprávy nejsou optimistické), bude město možná stát i více. A vedení Skansky to určitě ví taky.

Zastupitelstvo města většinou svých hlasů poslední nabízené mimosoudní vyrovnání odsouhlasilo. Zastupitelé za ODS byli proti. Ano vím. Právním zástupcem města bylo neustále opakováno, že soudní spor se pro město nevyvíjí dobře a že bychom, s největší pravděpodobností, platili Skansce daleko více, neboť díky neplatnosti smlouvy o dílo nemáme nárok na sankci za roční zpoždění dokončení bazénu, museli bychom zřejmě uhradit jak dlužnou částku, tak nemalé úroky i náklady řízení. To, že město neplatnost smlouvy nezpůsobilo, že to byla chyba Skansky, už nikdo neřeší. To, že jsme si koupili zmetek, který už nemůžeme reklamovat, taky ne. 

Rozhodování se opravdu nebylo jednoduché. Přistoupit na vyrovnání ve výši 25 milionů korun a uhradit opravu bazénu za dalších cca 15 milionů korun, ne-li  více, a ukončit tak soudní spor, uvolnit ruce ST SERVISU s.r.o. do budoucna pro správu sportovního majetku? Nebo se další roky soudit, sice s nejistým výsledkem, ale zato bez pochybností o možných zákulisních dohodách, a také třeba s možností následné žaloby města na úhradu způsobené škody, tak jak to navrhovala další právnická esa? 

A ještě poznámka na závěr: SKANSKA a.s. si na spor najala jednu z nejlepších právniček na obchodní právo v republice p. Devereaux (o výši odměny se můžeme jen domýšlet, ale bude se jistě pohybovat v milionových částkách). Město prostřednicvím společnosti ST SERVIS s.r.o. platí svému externímu právnímu zástupci "odměnu" v řádu desítek tisíc korun. Mnohdy nebylo poznat, kterou stranu zastupuje.

Zastupitelstvo rezignovalo na boj za spravedlnost. Zůstává pachuť marnosti. 

 

Nová marketingová značka města - logo

Snahy o vytvoření jakéhosi loga města jako marketingové značky jsou mnohaleté a jeho potřebnost byla čas od času diskutována i v minulosti. Tuším v roce 2009 byl zpracován logomanuál města a logo bylo vytvořeno ze znaku města (korunka ve štítu) a z názvu Město Valašské Meziříčí. Není tedy pravda, že by se používal pouze znak města a nebylo tak zjevné, o jaké město se jedná, jak mnohdy dnes čteme ve zdůvodnění potřeby nového loga.

Stávající vedení města klade velký důraz na marketingové a medializační strategie. Dá se říci, že je to jeho priorita. Příprava nového loga byla tedy jednou z prvních aktivit marketingové komise. Při příležitosti jedné z prezentací práce této komise na jednání zastupitelstva proběhla také diskuse o tom, že by logo mělo být postaveno na slově VALMEZ. Upozorňovala jsem na to, že jde o běžnou hovorovou zkratku dlouhého názvu města. Podobně se zkracuje Velké Meziříčí - VELMEZ, Kopřivnice - KOPR, Ostrava - OVA, Bratislava - BLAVA atd., čili jde o poměrně běžný jev, který by se neměl přeceňovat. Pro cizince může být zkratka matoucí.

Celý průběh přípravy loga byl v kompetenci vedení města, případně rady, od výběru dodavatele až po výběr varianty loga, která bude přijata. Zastupitelům bylo na posledním zasedání vybrané a hotové logo představeno a dáno pouze na vědomí (nevzít logo na vědomí, když nám bylo předloženo, dost dobře nešlo), nebylo tedy zastupitelstvem schvalováno!

Svůj osobní názor na celou záležitost loga města jsem vyjádřila několikrát a trvám si na něm. Je to utrácení peněz za zbytečnosti a řešení záležitostí, které město nijak netrápí. Nové logo je výsledkem z mého pohledu až nesmyslně bombasticky pojatého marketingu města, které je ale především veřejnosprávní institucí, ne firmou nebo kulturní organizací. Nové logo je také výsledkem úporné snahy našich kulturních "elit" o výchovu obyvatel k té jediné pravé kultuře (té, kterou oni takto označí), a to za každou, pokud možno  tu vyšší, cenu. 

Co se samotného loga  týče - nejsem kreativec, grafice, a marketingové zvlášť, nerozumím. Neumím tedy posoudit odborně kvalitu nového loga města. Ale neuráží mě, z mého pohledu je jednoduché a variabilní. Je tady, je vytvořené, je zaplacené, vrátit nelze. Mělo by se tedy používat. Jen se snad najde ta zdravá a rozumná míra. Aby nebylo ve Valašském Meziříčí přeValmezováno.

 

 Vybrané žádosti o dotace na:

- rekonstrukci atletického oválu a rekonstrukci kuželny 

Žádosti o dotace jsme podpořili, ale zároveň jsme požádali vedení města, aby částky na celé rekonstrukce zařadilo do rozpočtu na rok 2017. S ohledem na zkušenosti s dotacemi z MŠMT z minulých let je lepší s nimi nepočítat a do rekonstrukcí se pustit vlastními silami. Není na co čekat. Jak atleti, tak kuželkáři přicházejí o možnost pořádat nejvyšší soutěže na domácím hřišti právě z důvodu jeho nedostatečného technického stavu.

Jedná se o částky:

- atletický ovál  4,7 milionů korun

- kuželna 2,2 milionů korun

 

- regeneraci panelového sídliště Křižná

S dotacemi na regenerace panelových sídlišť je problém, neustále se mění podmínky a navíc je peněz alokovaných na právě tento dotační program stále méně. Pro aktuální dotační výzvu pouze 40 milionů korun na celou republiku. To je zoufale málo. I proto byla žádost města redukována pouze na regeneraci sídliště Křižná kolem ulice Krátká, a to s celkovým nákladem téměř 9 milionů korun. Samozřejmě, podání žádosti jsme podpořili. Ale město by mělo pokračovat v rekonstrukcích chodníků, hřišť, ale hlavně parkovacích ploch, i bez dotací. Počkáme si na návrh rozpočtu na rok 2017.

 

Obrázková cesta

Obrázková cesta je komunikace sloužící zejména k obsluze okolního městského lesa v prostoru mezi Podlesím a Hrachovcem-Vichurami. Obecně je zde vjezd vozidel zakázán, cesta je využívána hojně občany města k procházkám či sportovním aktivitám. Dlouhodobě o využívání cesty v zimním období spolu soupeřili běžci na lyžích a právě lesáci. Lyžaři si v případě dostatečné sněhové pokrývky protahovali běžeckou stopu a lesáci jim ji ničili svými stroji. Spor v posledních dvou třech letech nebyl tak aktuální, a to z důvodu nedostatku sněhu. Řeklo by se, že bude klid. Není.

V loňském roce přišli s požadavkem zprůjezdnit tuto cestu pro běžná motorová vozidla správci lyžařského vleku na Veselé. Argumetovali tím, že přes Hrachovec-Vichury je v případě sněhu velmi složité k vleku dojet, dochází k problematickým a nebezpečným dopravním situacím (kluzká silnice, nedostatečná šířka, velký sklon).

Počátkem roku 2016 bylo zkušebně žadatelům vyhověno, s tím, že jim byly stanoveny jasné povinnosti (údržba cesty, dopravní značení, atd.) k zajištění bezpečnosti. Tyto však nebyly plněny. Navíc na cestě docházelo ke konfliktům, kvůli nejasnému značení mnozí řidiči nepochopili jednosměrný provoz, vyhýbání na úzké cestě je téměř nemožné. 

V letošním roce provozovatelé vleku na Veselé požádali radu města opět o zprůjezdnění Obrázkové v období od ledna do března 2017. A světe div se, rada města, přes všechna negativní vyjádření správců lesa, myslivců, správců komunikace atd., žadatelům  opět vyhověla. Na problém zastupitelstvo upozornili právě běžkaři.

A jak to vidím já?

1.  Žadatelům se nedivím, snaží se vyřešit problém s dopravou ke svému sportovnímu zařízení a jdou cestou nejmenšího odporu. 

2. Radě města se divím. Rozhoduje v rozporu se zdravým rozumem, proti zájmům města při správě jeho majetku, bez ohledu na stanoviska odborníků. S tím, že nějak to dopadne. A pustí auta do lesa (přitom z náměstí je chce vyhánět).

3. Loňský zkušební provoz zjevně nebyl vůbec nikým vyhodnocen, nebyly hledány žádné jiné možnosti či způsoby, jak lyžařům pomoci. 

 

Zastupitelstvo města vyjádřilo nesouhlas se zprůjezdněním Obrázkové cesty pro motorová vozidla a doporučilo radě města revokovat své usnesení. Nemohlo to dopadnout jinak, i když ... počkáme co ta rada.

 

Krásné a poklidné Vánoce a do Nového roku tou pravou...

Hana Skácalová

zastupitelka za ODS

www.taprava.cz