Z mimořádného srpnového jednání zastupitelstva 20.8.2018 8:54

Z mimořádného srpnového jednání zastupitelstva

aneb Co se z tiskových zpráv města nedozvíte.

 

Celý zvukový záznam zde: http://www.valasskemezirici.cz/zvukovy-zaznam-z-29-mimoradneho-zasedani-zastupitelstva-mesta-ze-dne-16-8-2018/d-36681/p1=17888.

O mimořádném jednání zastupitelstva města se začalo mluvit už v polovině července, a to zejména v souvislosti s mohutně prezentovaným záměrem vedení radnice uspořádat veřejné referendum k dostavbě letního koupaliště ve Valašském Meziříčí. Aby byla zajištěna jakás takás účast zastupitelů (kteří by možná jen kvůli referendu nepřišli), byly nakonec na program zařazeny další body. Prozřetelně. Na samotném jednání totiž starosta Stržínek záměr referenda nakonec z projednávání stáhnul. Ale popořádku.

 

Projekt Regenerace panelového sídliště Křižná - VII. etapa - žádost o dotaci

Projekt revitalizace sídliště Křižná byl schválen zastupitelstvem města již v březnu roku 2013. Postupně jsou realizovány jednotlivé etapy, kterých je celkem sedm.  Etapy I. - IV. již jsou hotové nebo se právě dokončují. Etapa V. a VI. se chystají projektově. Etapa VII. je připravena k realizaci i k podání žádosti o dotaci. Jedná se o blok domů mezi  ulicemi Křižná, Švabinského a Janáčkova. V rámci projektu budou předlážděny chodníky, vznikne kolem 10 nových parkovacích míst, upraví se zeleň, mobiliář, přibude nové dětské hřiště a vymění se veřejné osvětlení a nádoby na odpad. Projekt jsme za klub ODS podpořili, těší nás, že se v něm pokračuje. Zde mají i dotační peníze svůj smysl.

 

Zajištění MHD v následujících letech

Se záměrem optimalizace MHD jsem byli seznámeni na červnovém jednání zastupitelů prostřednictvím prezentace zpracovatele p. Pšeničky. Jak bývá dnes zvykem, bylo vše prezentováno jako nebývalá až bombastická revoluce v naší MHD, samá pozitiva a ideál. Uběhly jen dva měsíce a už jsme seznamováni s riziky, nedostatky a zádrhely v plánu. O tom si ale v tiskových zprávách města jistě nepřečtete. Takže:

- Do společného tendru na poskytovatele přepravních služeb nepůjdeme, na jednání s krajem se zjistilo, že by to bylo pro město nevýhodné (staré autobusy, předem fixované kilometry, nemožnost zařadit do provozu busy na CNG, hybridy, či elektrobusy).

- Z materiálu pro jednání se nyní dozvídáme, že optimalizace MHD nemá jen samá pozitiva, má i svá rizika, např. nemožnost původního rozsahu obslužnosti ve vztahu k Deze, chybějící "kostelní" spoje, vyšší náklady z důvodu navýšení kilometrů, nově vytvořené spoje nemusí navazovat na potřeby dopravy v lokalitě.

- Zastupitelům bylo navrženo zkušebně zavést optimalizaci stávajícím dopravcem a k 30.06.2019 provést vyhodnocení provozu. Následně zrušit linky, kde nebude obsazenost za celý spoj minimálně 5 cestujících (což například byl důvod zrušení linky ke sportovištím, která zde v minulosti byla a téměř nikdo s ní nejezdil - nyní se bude znovu zavádět).

- Z důvodu potřeby vyzkoušet optimalizaci v praxi bylo navrženo odložit tendr na poskytovatele služeb až na rok 2021.

Jak již jsem psala minule, MHD zdarma se zavedla v roce 2017 s tím, že je nutné také provést optimalizaci linek a jízdních řádů a vychytat nedostatky systému. Jen tak bude možno MHD zatraktivnit a motivovat občany k jejímu používání. Minule předkládanou prezentaci jsem tedy opatrně vítala, s tím, že jsme se konečně dočkali. Nicméně nyní je více než jasné, že vedení města zaspalo a teď narychlo před volbami vykazuje jakousi nekoncepční aktivitu. 

Možná, kdyby se tak nespěchalo s prezentacemi a spíše se předem zjistily či dojednaly podmínky, mohlo zastupitelstvo rozhodovat na podkladě relevantních informací. Ale i to vypovídá o systému práce našeho vedení města.

Na základě uvedeného a s tím, že celá optimalizace je naprosto nepřipravena (např. není známo stanovisko stávajícího provozovatele ČSAD Vsetín, zda je optimalizovaný systém vůbec průchodný a pokud ano, tak za jakou cenu) jsme za klub ODS navržený postup zajištění MHD nepodpořili

 

ZŠ Žerotínova - hospodaření s dešťovou vodou a revitalizace areálu školy včetně parkovišť

Další z projektů, které stávající vedení města dříve prezentuje než je vůbec domyslí. Hospodaření s dešťovou vodou je v posledních letech více než aktuální téma. Je tedy chvályhodné, že město podporuje v hledání řešení a získávání dotací na jejich realizaci nejen své občany, ale samo se snaží jít příkladem u svých budov a majetku. Potud v pořádku. Další postupy města ale vyvolávají spíše rozpaky. 

Město se rozhodlo do dotačního programu hospodaření s dešťovou vodou zapojit své školské budovy - zejména tedy ZŠ Žerotínova. Rozhodnutí vypracovat studii na tuto školu padlo již v únoru letošního roku na jednání rady města. Zpracovatele vybral odbor komunálních služeb zjevně přímým oslovením a paní místostarostkou bylo v tisku prezentováno, že se zvažuje realizace "zelené" střechy, z čehož jsem osobně dostala strach (osobní znalosti problematiky rovných střech a problematické kvality prací realizovaných pro město, už teče i nová, městem hlídaná, střecha ubytovny TJ). Uběhlo půl roku a zastupitelům byla předložena přehledová situace projektu (1 stránka), návrh rozpočtu a cenová nabídka na zpracování projektu. Už bez zelené střechy. Zcela nestandardně se po zastupitelích chtělo, údajně z časových důvodů, rozhodnutí o udělení výjimky a přímé určení dodavatele projektové dokumentace (jak jinak než toho, který již připravil studii) za 814 tisíc Kč, byť tato kompetence přináleží plně radě města (tady najednou rada odvahu ztrácí). Zastupitelé také měli rozhodnout o zařazení předpokládaných výdajů na projekt ve výši 8,6 milionů korun (z toho předpokládaná dotace 5,9 miliónů korun). Přičemž zastupitelé byli rovněž upozorněni na riziko, že se ani v případě zrychlení celé přípravy (přímý výběr dodavatele)  nemusí termín podání žádosti o dotaci, který je 07.01.2019, stihnout (je třeba mít projekt s platným územním rozhodnutím). 

Sečteno a podtrženo - zastupitelům byl předložen naprosto nepřipravený, nedomyšlený a nekoncepční projekt za cca 10 milionů korun. Opět narychlo, bez řádného naplánování, přípravy a projednání všemi příslušnými výbory. Navíc před volbami, kdy zavazuje nové zastupitele projekty nevalné přípravy. Nebyly zrovna chybějící koncepce všeho možného či rozhodování o projektech před volbami předmětem drtivé kritiky minulého vedení města? 

Je více než pochopitelné, že jsme za klub ODS projekt, tak jak byl předložen, nepodpořili. Aby bylo jasno - nejsme proti koncepčnímu řešení problematiky hospodaření s vodou. Jsme proti naprosto nepřipraveným projektům s nejistými výsledky, jak řekl pan místostarosta Vrátník "chceme to na ZŠ Žerotínova vyzkoušet". 

 

Vyhlášení místního referenda

Téma poslední dny přepírané snad ze všech stran. Tudíž jen krátce: Nezávislí a Soukromníci, ODS a Svobodní a TOP 09 sepsali a podepsali prohlášení proti účelovému a naprosto populistickému vyhlášení referenda ke zjištění názoru občanů města na dostavbu letního koupaliště - zde:   http://www.taprava.cz/valasske-mezirici/aktuality/ne-referendu/, kde jsou také uvedeny důvody odmítnutí referenda. 

Zajímavé termíny:

29.06.2018 - Hnutí ANO na svých webových stránkách zveřejnilo svůj záměr uspořádat referendum (zde: http://valmez.anobudelip.cz/cs/aktuality/chceme-mistni-referendum-35894), šířeno po sociálních sítích zejména kandidáty za ANO.

02.07.2018 - Starosta Stržínek v Jalovci o vyhlášení referenda.

13.07.2018 - Sdělení tajemníka o předpokládaném termínu zasedání mimořádného zastupitelstva (kde bylo vyhlášení referenda již součástí programu).

31.07.2018 - Rada města teprve teď projednává návrh starosty na vyhlášení referenda - nepřijato usnesení, druhá část koalice - KDU-ČSL a jeden člen ANO referendum nepodpořili.

16.08.2018 - Mimořádné jednání zastupitelstva - vyhlášení referenda starosta stáhl z programu.

Toto více než ostatní řeči svědčí o tom, že se mělo jednat a jednalo o čistě předvolební tah hnutí ANO před volbami. Žádné jiné lidumilné pohnutky za tím nehledejme. Vše, bratru, za 500 tisíc z veřejných peněz města. Kampaň.

 

S přáním krásných letních dní

 

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS

 

P.S. Úsměvné ovšem je, že v minulosti tak kritický "nezávislý hlídač transparentnosti a demokracie" Obelisk má pro dnešní vedení radnice jen vlídná slova, naopak vždy najde něco, čím naplivat na kohokoliv s jiným názorem. Vážení občané, jen připomínám, že vydavatel Obelisku Mgr. Marek Irgl, Ph.D. sám kandiduje za hnutí PROVALMEZ a kandidáti za hnutí ANO jsou jeho blízcí známí.