Sportovní hala ve Valašském Meziříčí - z mimořádného jednání zastupitelstva 1.12.2019 12:35

Na jednání zastupitelstva města v úterý 26.11.2019 byl starostou města předložen návrh na zvýšení limitu podílu města na ceně připravované stavby sportovní haly, který byl (díky našemu návrhu) stanoven usnesením zastupitelstva města v r. 2018 ve výši cca 77 milionů korun, na částku 97 milionů korun. Konečně byla tedy zveřejněna oficiální cena sportovní haly vyprojektované pro lokalitu Palackého ulice (u ISŠ-COP Palackého), na jejíž výstavbě se má podílet město a Zlínský kraj. Cena 228 milionů korun s DPH, tj. 189 milionů bez DPH (plus další náklady na projektovou dokumentaci, autorský a technický dozor atp.). Cena zcela zjevně překvapila i vedení města a zástupce kraje, proto se teď hledají cesty, jak cenu snížit. Tou cestou, která byla zastupitelům (ale i sportovcům) představena, byla úspora DPH při výstavbě haly s tím, že halu bude provozovat podnikatelský subjekt (údajně ST Servis – to je ale jen spekulace, provozovatele bude muset kraj následně vysoutěžit).

Přesto, že výstavba sportovní haly byla volební prioritou mnoha politických subjektů ucházejících se o práci v městském zastupitelstvu, mnozí z jejich dnešních zastupitelů hlasovali pro ukončení spolupráce s krajem na tomto projektu. Proč?

Na zasedání padla celá řada argumentů, proč je vyprojektovaná hala špatně.

Velmi podrobně argumentoval také zastupitel za ODS, Mgr. Jan Trčka.

Pro srovnání uvedl pár příkladů staveb sportovních hal  v poslední době:

 • Víceúčelová sportovní hala v Kuřimi – 73 milionů korun bez DPH (dokončena v roce 2018), 400 diváků. Postaveno bez dotací.

 • Multifunkční sportovní hala Dolní Břežany – 107 milionů korun bez DPH (dokončena 11/2017), 250 diváků. Postaveno s dotací státu a kraje: 90 milionů korun (64 % ceny).

 • Sportovní hala Lipník – 69 milionů bez DPH (dokončena 06/2018), 168 diváků. Postaveno s dotací státu a kraje: 33 milionů korun (40 % ceny).

 • Národní sportovní centrum Prostějov (víceúčelová sportovní hala) – 118 milionů korun bez DPH (dokončena 2018), 340 diváků, včetně kongresového sálu pro 40 osob s veškerou didaktickou technikou. Postaveno s dotací státu: 110 milionů korun (76 % ceny).

 • Sportovní hala Valašské Meziříčí – 189 milionů korun bez DPH, 320 diváků. Bez dotace státu.

Položil také naprosto logickou otázku, co získá město Valašské Meziříčí za cenu 228 (189) milionů korun? A odpověděl si:

 • fádní, nezajímavou sportovní halu v základním vybavení

 • jednoúčelovou halu, bez možnosti pořádání kulturních a společenských akcí

 • poddimenzovanou kapacitu hlediště – 320 diváků (na 25 tisíc obyvatel, ve městě se sportovní tradicí)

 • hala nebude majetkem města, kraj ji nepotřebuje, ale město pro své sportovce ano

 • hala umístěná mimo stávající sportovní areál:

 • město má jedinečný sportovní areál – všechna nejdůležitější sportoviště + ubytování + dopravní napojení + parkoviště

 • trénující v hale umístění ve stávajícím sportovním areálu by měli možnost rehabilitace (bazén, masáže, sauna, wellness)

 • pro diváky možnost přecházet při souběhu akcí (hala, zimní a fotbalový stadion)

 • pro ST Servis, jakožto provozovatele haly, efektivnější využitelnost zaměstnanců i techniky mezi blízko sebe umístěnými sportovišti 

 •  halu, jejíž podoba neprošla architektonickou soutěží, přičemž:

 • jde o dominantní stavbu města na desítky let

 • vedení města rezignovalo úplně na to, jak město vypadá, jak se tady staví (bez vize) a krajským úředníkům je to jedno

 • mnohé obce v ČR staví s architekty (Líbezníce, Sazovice)

 • architektonické řešení neznamená automaticky navýšení ceny, stavitel získá něco výjimečného, stavba je kompaktní, tudíž úsporná 

Vyhodnotil původní proklamované důvody pro spolupráci se Zlínským krajem:

 • ekonomické (poloviční podíl kraje a města) – cena 200 milionů korun ale není ekonomicky výhodná, jsou to veřejné prostředky, kterými se mrhá

 • lepší využitelnosti haly v dopoledních hodinách školou (školami) – tento důvod padá úplně. ISŠ Palackého bude mít svou rekonstruovanou tělocvičnu (za 9 milionů korun), má 420 žáků, kterým jedna tělocvična stačí. Žádné další školy do haly chodit na výuku tělesné výchovy nebudou – každá má vlastní tělocvičnu + velká docházková vzdálenost.

Konstatoval, že vedení města po zjištění konečné ceny z projektové dokumentace přišlo s obrovským triumfem – možnost odpočtu DPH při stavbě, bude-li halu provozovat obchodní společnost, která je plátcem DPH (údajně ST Servis). Ale:

 • investorovi tak odpadá možnost žádat o státní dotaci

 • stát se svého DPH nevzdá – v konečném důsledku DPH zaplatí sportovci (ti, pro které se hala staví) v nájmu nebo o DPH bude mít provozovatel nižší výnosy. V obou případech to bude další náklad pro město.

Připomenul:

 • nebýt toho, že starosta města na počátku roku 2017 stáhnul připravovaný projekt výstavby sportovní haly v areálu kasáren z programu jednání zastupitelstva (s tím, že dál se bude jednat s krajem), tak dnes mohla být sportovní hala v provozu nebo před dokončením,

 • § 38, odst. 1 zákona o obcích ukládá zastupitelům povinnost nakládat s majetkem města s péčí řádného hospodáře. Na to by měl myslet každý zastupitel, který pro sportovní halu za téměř 230 milionů korun bude hlasovat.

 

Další argumenty, které padly přímo na jednání anebo na ně upozornili paradoxně i sami sportovci:

 • Předimenzované obslužné prostory sportovní haly – široké chodby (sloužící pouze k přesunu osob bez další využitelnosti), foyery, bufety s desítkami židlí (z vizualizací haly), prostory pro VIP, nesmyslné umístění některých prostor pro veřejnost vedle prostor pro sportovce atp.

 • Celá stavba má mít zastavěnou plochu 4112 m2, z toho sportovní plocha jen 1175 m2.

 • Nesmyslná výška haly 11,9 m (pro basket a volejbal minimálně 7 m, pro mezinárodní turnaje volejbalu pak 12,5 m) – pro běžné sporty příliš vysoká (za každý zbytečně obestavěný prostor se platí), pro případné mezinárodní turnaje nedostačující.

 • Není řešeno efektivní hospodaření s vodou.

 • Vysoké provozní náklady díky předimenzovanému řešení. Budou sice „předběžně“ z poloviny hrazeny krajem, ale i polovina z vysoké částky může být vyšší než celkově nižší náklady v provozně úsporné hale.

 

Konečný výsledek hlasování – přítomno 24 zastupitelů z celkového počtu 25 (nepřítomen zastupitel za SPD):

13 hlasů pro, z toho 12 hlasů koalice + 1 hlas opozice

11 hlasů proti, z toho 4 hlasy koalice + 7 hlasů opozice

Stavba sportovní haly za téměř čtvrt miliardy korun byla tedy schválena těsnou většinou. Další rozhodování o osudu stavby se přesouvá na Zlínský kraj.

 

 

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS

 

Připojuji pár pohledů z vizualizace, i z nich jsou patrné některé nedostatky, na které mnozí upozorňují:

 

 

Bufet

 

 VIP zóna

 

Povrch Teraflex

 

Další bufet

 

Šatna, v porovnání s celkovým prostorem haly, paradoxně poměrně malá.