NE REFERENDU! 29.7.2018 21:52

NE REFERENDU!

Prohlášení

My, níže podepsaní/zástupci politických stran a sdružení,

zásadně nesouhlasíme se zneužitím institutu místního referenda v rámci předvolební kampaně místním sdružením ANO 2011.

ANO 2011 ve Valašském Meziříčí navrhuje vyhlášení místního referenda v termínu řádných podzimních komunálních voleb. Referendum by mělo řešit, zda dostavět nebo nedostavět nerekonstruovanou část místního letního koupaliště.

S referendy je to v zastupitelské demokracii jako se vzácným kořením. Mělo by se používat velmi uvážlivě, v případech, kdy už není jiné řešení, nebo když si to vyžádá přímá vůle občanů. Politici zvolení do svých funkcí v systému přímé demokracie by se k referendu měli uchylovat ve velmi výjimečných případech a v době dostatečně vzdálené od blížících se komunálních voleb, aby vyloučili zneužití tématu referenda v předvolebním boji. Jsou zvoleni a placeni za to, aby rozhodovali a za svá rozhodnutí nesli odpovědnost, a ne se alibisticky schovávali za referendum.

Hnutí ANO 2011 se tak rozhodlo narychlo vyhlásit ještě do konce svého volebního období referendum. Ano, mohli jej uspořádat už v rámci parlamentních voleb vloni na podzim, nebo v lednu v rámci prezidentských voleb, ale to by se chovali standardně. Takže nestandardně vyhlásí referendum tak, aby se jeho závěry museli řídit až noví zastupitelé.

Pokud vedení města opravdu zajímá názor občanů na konkrétní témata (dle přístupu k logu města, nebo některým důležitým investicím to tak nevypadá), je možné použít např. anketu, která je mnohem méně organizačně a finančně náročná. Takto byly před nástupem hnutí ANO na radnici připravovány například revitalizace sídlišť, nebo stavba nových parkovišť na sídlišti Vyhlídka.

Zásadní námitky k návrhu referenda z dílny ANO 2011:

1)      Jedná se o téma, které má stavebně-technický, provozně-ekonomický a částečně také architektonický základ. O podobném problému by mělo po důkladné a přiměřeně obsáhlé odborné diskuzi vedené odborníky rozhodovat městské zastupitelstvo, které zastupuje zájmy všech obyvatel města.

2)      Navrhovatel referenda neinformuje o nákladech na pořádání místního referenda, které ve městě velikosti Valašského Meziříčí mohou dosáhnout až jednoho milionu korun z městského rozpočtu. Tyto peníze je možno použít mnohem lépe, např. na pořízení dokumentace potřebné pro rekonstrukci koupaliště.

3)      Hnutí ANO má ve svém předvolebním programu z roku 2014 uvedeno: „Dobudování venkovního plaveckého bazénu“. Stejný příslib obsahuje i Programové prohlášení koalice ANO 2011 a KDU-ČSL pro volební období 2014-2018. Návrh na referendum o venkovním bazénu na konci tohoto volebního období je tak možné považovat za podvod na občanech města a zároveň za alibistický pokus skrýt neschopnost současné koalice splnit vlastní předvolební sliby a programové prohlášení.

4)      Referendum spojené s komunálními volbami se dá považovat za omezující pro budoucí vedení města, jež vzejde právě z těchto podzimních komunálních voleb. Nové vedení totiž bude muset přihlížet k výsledku referenda vyhlášeného jejich předchůdci. Iniciátoři referenda tak za jeho výsledek v důsledku nemusí nést žádnou odpovědnost.

5)      Referenda by se mohli účastnit pouze občané města. Letní koupaliště však využívá také velké množství obyvatel okolních obcí, ve kterých letní koupaliště není. Tito návštěvníci, kteří tvoří významný podíl uživatelů koupaliště a výrazně přispívají k pokrytí provozních nákladů, by z rozhodování byli zcela vyloučeni.

Vzhledem k výše uvedenému vyzýváme místní hnutí ANO 2011 a vedení Valašského Meziříčí, aby záležitost dostavby letního koupaliště, kterou navzdory svým předvolebním slibům nebyli schopni za uplynulé čtyři roky svého mandátu dořešit, ponechali na rozhodování nového Zastupitelstva města, které vzejde z komunálních voleb na začátku října tohoto roku.

Vyzýváme členy současného Zastupitelstva města, v jejichž rukou je pravomoc vyhlásit místní referendum, aby toto referendum o dostavbě letního koupaliště nevyhlašovali a neomezovali tak rozhodování nového Zastupitelstva, jež vzejde ze svobodné a demokratické volby obyvatel Valašského Meziříčí letos na podzim.

 

Ing. Libor Výmola, Nezávislí

Ing. Eduard Bauer, Soukromníci

Ing. Hana Skácalová, ODS

František Veverka, Svobodní

Vlastislav Navrátil, TOP 09