Co nového v zastupitelstvu města - leden 2018 31.1.2018 18:38

Co nového v zastupitelstvu města - leden 2018

aneb Co se z tiskových zpráv města nedozvíte.

 

Celý zvukový záznam je k dispozici zde: http://www.valasskemezirici.cz/zvukovy-zaznam-z-26-radneho-zasedani-zastupitelstva-mesta-ze-dne-25-1-2018/d-34151/p1=17888.

Lednové jednání zastupitelstva města je tradičně věnováno projednávání a schvalování rozpočtu na daný rok a dalších finančních transakcí s rozpočtem souvisejících, tedy zejména granty, příspěvky, podpory všech na rozpočet města napojených osob. Ne jinak tomu bylo i na prvním zastupitelstvu v roce 2018. Pojďme tedy k rozpočtu města.

 

Rozpočet města na rok 2018 

Vedením města byl zastupitelstvu předložen poměrně velmi ambiciózní rozpočet, zejména v oblasti investic, které jsou plánovány v částce cca 250 milionů korun. Mohli bychom být tedy konečně spokojeni. Proč my za zastupitelský klub ODS nejsme? Pokud jsme v minulých třech letech kritizovali radnici za to, že nemá žádnou koncepci investic, kdy hned po volbách byly zastaveny téměř všechny již k realizaci připravené investice (revitalizace sídlišť, škol), kdy se mnohé pouze opisovaly v rozpočtu z roku na rok (náměstí, budovy úřadu, sportovní hala, autobusové nádraží), kdy se vyzobávaly k realizaci části větších celků (chodníky z revitalizací sídlišť stylem "tu jsem byl, tu jsem nebyl"), atd., tak jsme se zřejmě mýlili. Dnes se zdá být ta koncepce více než jasná - vše směřovat do volebního roku. 

Co se tedy bude  letos dít? Na řadu konečně přicházejí rozsáhlé revitalizace tří sídlišť za cca 45 milionů korun či dokončení zámeckého penzionu za 9 milionů (připraveno již v minulém volebním období), předražený projekt Komunitního centra za 82 milionů korun, obnovy škol za cca 6 milionů (bohužel, na zateplení posledního nezrekonstruovaného pavilonu ZŠ Šafaříkova už nezbylo, tak snad alespoň na ten bezbariérový přístup výtahem přijde dotace), zaplatíme za mírně opožděnou stavbu smuteční síně cca 23 milionů a rovněž za vlekoucí se zateplení bytového domu na Tolstého ulici  kolem 7 milionů (a budou se stříhat pásky). Taky by měl být konečně hotov projekt revitalizace náměstí za 1,1 milionu korun (byť podle tiskových zpráv města v obvyklém stylu "chtěli bychom"  měla být již vloni na podzim zahájena I. etapa a letos se mělo náměstí dokončit. Také projekt sportovní haly by měl být letos hotov - 2,5 milionů. Pozitivní je, že se bude pokračovat s obnovou veřejného osvětlení a chodníků, včetně nových. A také výkup další části pozemku na bývalé Křižanově pile za cca 37  milionů korun považujeme za rozumný. Jistě, k přípravě investic můžeme mít výhrady, v konečném důsledku je ale téměř každá z realizovaných investic pro město pozitivní, potud tedy dobře.

S čím ale zásadně nesouhlasíme je financování tohoto předvolebního plánu. V době ekonomického růstu, kdy městu plynou ze státního rozpočtu či z daní občanů velmi slušné příjmy, kdy město těží stále více z hazardu (to ticho najednou) nebo z "radarových" pokut, kdy si po tři roky převádí volné peníze z nerealizovaných investic, kdy se nijak finančně neomezuje v běžných výdajích a mnohdy vyloženě utrácí, předložilo vedení města rozpočet deficitní, s tím, že k jeho dokrytí si vezme další úvěr ve výši 50 milionů korun a splátky odloží až na rok 2019. A neobstojí zde poslední dobou tak oblíbený argument, že i minulé vedení města si vzalo úvěr, neboť tehdejší podmínky doznívající celosvětové finanční krize  a tím pádem omezené finanční zdroje si vyžádaly také velmi nepopulární úsporná opatření, a to jak ve směru dovnitř úřadu a jeho organizací, tak i vůči žadatelům o finance zvenčí. 

Ještě pár příkladů výdajů k zamyšlení:

- 350 tisíc úprava zeleně na nádvoří a parku zámku Žerotínů (opravy a údržba zámku pouze 300 tis. Kč)

- 150 tisíc příspěvek nově založené Destinační společnosti Valašsko (kolikátá už)

- 850 tisíc na osadbu kruhových objezdů 

- 550 tisíc Festival světel, z toho 350 tisíc spolku nově zřízenému k tomuto účelu

- cca 300 tisíc Valašská olympiáda škol (poprvé se slávou financováno sponzory, teď už zjevně město)

- 1,1 miliony navýšení rozpočtu "malým" Technickým službám města

Za zastupitelský klub ODS jsme rozpočet na rok 2018 za uvedených podmínek nepodpořili. 

Pozn. Otázkou zůstává, z čeho se budou financovat potřebné velké investice v následujících letech. 

 

Snížení poplatků za zábor náměstí restauračními předzahrádkami

Zastupitelům byl předložen návrh zastupitelky Brouwerové (PROVALMEZ) na snížení poplatků za zábor náměstí restauračními předzahrádkami, a to na polovinu. Pro úplnost informace je třeba dodat, že se jedná o 4 předzahrádky restaurací U Zvonu, Milénia, Černého orla a cukrárny U Saliho. Za stávajících podmínek uhradili majitelé uvedených restaurací městu každý roční částku cca 13 tisíc korun, úspora pro ně bude tedy cca 6 tisíc za rok. Osobně se domnívám, že se nejedná o žádnou zásadní pomoc podnikatelům města obecně. Nicméně byla jsem poučena navrhovatelkou, že i 6 tisíc korun je pro drobného živnostníka hodně peněz. Dobrá, připouštím, zejména přihlédnu-li k tomu, že v jednom z následujících bodů programu zastupitelstva jsme schválili aktualizaci programu regenerace městské památkové zóny, kterou klademe nové požadavky na vzhled těchto zahrádek na náměstí, takže se dá předpokládat, že majitelé uvedených restaurací budou mít s nových zařízením další výdaje. To už má logiku a proto jsem nakonec návrh podpořila. 

Zarážející ovšem je, že návrh členky hnutí PROVALMEZ vznikl v době, kdy M. Irgl, zastupitel za stejné hnutí, předložil radě města návrh na omezení provozní doby restauračních předzahrádek ve městě obecně.  Nelze než se domnívat, že návrh na snížení poplatků za předzahrádky na náměstí má být jakousi "mediální" náplastí přes ústa těch, kterým se nelíbí další omezování drobných živnostníků ve městě. To, že ostatní provozovatelé restaurací ve městě, již tak zkoušení výmysly zákonodárců typu zákazu kouření či EET, přijdou o daleko větší částky než je výše uvedených 6 tisíc korun, už hnutí PROVALMEZ zřejmě netrápí.

 

Úprava zřizovací listiny Technických služeb města Valašské Meziříčí

Úprava zřizovací listiny spočívala v drobné rozšíření činnosti tzv. "malých" technických služeb města o správu tržnice, kterou dosud vykonávaly "velké" Technické služby, s.r.o. a tyto uvedenou činnost městu vypověděly. Čili víceméně formalita. Nedalo se ovšem nevšimnout, že v materiálu bylo uvedeno, mimo jiné, navýšení rozpočtu příspěvkové organizace města o částku cca 1,1 milionů korun, a to také v souvislosti se znovuzřízením plného pracovního úvazku ředitele organizace. 

Ke zrušení plného úvazku ředitele malých technických služeb přistoupilo vedení města před cca dvěma lety, a to na základě doporučení poradenské společnosti Nexia takto dosáhnout finančních úspor. Řízením společnosti byl pověřen na částečný úvazek ředitel jiné společnosti města, Městských lesů a zeleně. Po dvou letech se tedy vše vrací-li do původních kolejí, a to bez zjevného a zásadního důvodu (uváděná kůrovcová kalamita v lesích je vyloženě zástupným důvodem).  Údajné plánované zásadní rozšíření činnosti malých technických služeb (čímž byla v radě města zdůvodňována potřeba vyhlášení výběrového řízení na nového ředitele) nebylo zastupitelům odhaleno.

Bylo by fér přiznat, že realizace doporučení městem placených poradců nebyla dotažena do smysluplného konce, pokud si nemáme myslet, že za znovuzřízením plného úvazku ředitele je úplně jiný důvod.

 

Pumptracková dráha opět

Na projekt byla podána žádost o dotaci již v loňském roce. Ovšem výběrové řízení na dodavatele bylo napadeno neúspěšným účastníkem řízení a v důsledku toho nebyla žádost dotačně podpořena. Rada města tedy v prosinci minulého roku rozhodla o opětovném podání žádosti o dotaci. Zastupitelstvo bylo vyzváno k odsouhlasení realizace a financování projektu v hodnotě 1,1 milionů korun. Bohužel, ani v nové žádosti se nezměnilo umístění dráhy - opět proluka za autobusovým nádražím, nově ale s údajnou možností stěhování na další 3 stanovená místa!

Jak už jsem zmiňovala dříve, s pořízením nového sportovního zařízení nemáme zásadní problém, vždyť to byl záměr již bývalého místostarosty Mgr. Pernického, ředitele SVČ Domeček, a to právě k rozvoji činností této organizace města (k jeho realizaci v minulosti nedošlo jen z důvodu omezených finančních zdrojů). Umístění dráhy do prostoru proluky za autobusovým nádražím ale považujeme za naprosto nerozumné.  Mimo jiné zejména proto, že se v prostoru autobusového nádraží schází problémová mládež a dá se předpokládat, že nové sportoviště pro ni bude zajímavější, že se stále častěji potýkáme s vandalismem a s tím spojeným nepořádkem na veřejných prostranstvích, že kvůli údajnému hluku v této lokalitě omezujeme restaurační předzahrádky atd. Dle mého názoru, takovéto sportovní zařízení má být dostatečně zabezpečeno, má mít svého správce, provozní řád a stanovenou provozní dobu, pokud tedy město nechce riskovat bezpečnostní problémy, rušení nočního klidu, ničení majetku atd. atd. Uvedené požadavky areál SVČ Domeček zcela splňuje a zájemci by si zde cestu určitě našli.

Ovšem, můžeme-li soudit podle postupu pořízení beachvolejbalového hřiště, pak bych doporučila panu řediteli SVČ Domeček ještě to dráze vyhrazené místo ponechat v záloze. Možná na něj časem také dojde.

 

 

 

 Pozn. Pokud by byla nepřekročitelná podmínka umístění pumptracku v blízkosti cyklostezky (osobně si nemyslím, že je nezbytné), pak se nabízela ještě další možnost jeho lokace - kraj Huťského lesíku vedle skateparku (bowlu). Je tam členitější terén, který by se dal pro tento účel využít, a to jistě i při zachování vzrostlé zeleně. Jenže nově zde budou broukoviště.

 

Odkup budovy K1 na Zašovské ulici od Zlínského kraje 

Jedná se o výškovou budovu - bývalou ubytovnu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské na Zašovské ulici ve vlastnictví Zlínského kraje. Po výstavbě nových, pro školu vhodnějších prostor uvedenou budovu škola opustila a kraj ji nabídl k prodeji. Zastupitelstvo našeho města (zejména koalice) v roce 2016 projevilo zájem o bezúplatný převod budovy nebo směnu za jiné budovy města (např. budovu ZUŠ), a to i přes upozorňování, že město má svých problematických budov dost a péče o ně již tak stojí nemalé peníze. Na bezúplatný převod kraj nepřistoupil a budovu nabídl opět k prodeji. Na nabídku reflektoval soukromý, již realizovanými stavbami prověřený, investor z našeho města s tím, že by budovu zrekonstruoval pro bydlení (horní patra větší rezidenční byty, uprostřed penzion či hotel, ve spodních patrech startovací malometrážní byty a kanceláře. Zlínský kraj tedy vyzval město k přijetí konečného rozhodnutí, zda o budovu má zájem, a to za cenu znaleckého posudku, tj. přes 6 milionů korun (rekonstrukce bude znamenat cca 30 - 40 milionů korun). Rada města nepřijala k věci žádné usnesení.

Rozprava k tomuto bodu:

- Neměli bychom pořizovat další majetky, nejsme schopni se starat o ty, co už máme.

- Soukromý zájemce je prověřený investor a jeho záměr je pro danou lokalitu prospěšný, neměla by být obava z toho, že zde vznikne vyloučená lokalita.

- Zastupitelka a ředitelka Diakonie Z. Odstrčilové sděluje, že zvažují také koupi budovy pro sociální potřeby a žádá o podporu města v jednání s krajem.

- Starosta Stržínek rozumně navrhuje o budovu ze strany města neusilovat, takto je navrženo i upravené usnesení p. Navrátilem.

- Zastupitelka Z. Odstrčilová navrhuje, aby budovu město koupilo samo a pomohlo Diakonii tu budovu získat, s tím, že ještě koupi nemá ve správních orgánech Diakonie projednánu, ale věří, že se jí je podaří přesvědčit. 

-  Záměrem Diakonie je zde přestěhovat zázemí Diakonie (z Žerotínovy ulice, zde by vzniklo 13 dalších lůžek pro seniory) a částečně byty pro seniory.

- Objevují se podnikatelské záměry - levně koupit, draho prodat. Využít příležitosti.

- Následuje porada předsedů politických klubů.

- Hlasuje se o koupi budovy a zastupitelé ji počtem 18 hlasů napříč politickým spektrem kupují.

Ve výsledku tedy bude mít město další nemovitost k rekonstrukci s nejistým záměrem využití, zasekli jsme další sekeru do rozpočtu města, letos o 6 milionů korun (nekrytou žádnými příjmy) a v příštích letech o mnohem větší balík (rekonstrukce, provoz).

Plánuje se zde budovat seniorské byty v bezprostřední blízkosti ubytovny K2, takže další budoucí problém ve spolunažívání naprosto rozdílných skupin obyvatel města.  Přes přehršel sofistikovaných koncepcí v sociální oblasti, poradců v rámci dotovaných projektů, práce komunitních týmů či výborů, se v zastupitelstvu o tak zásadních otázkách, jakými je pořizování nového majetku či řešení problematiky péče o seniory, rozhoduje na místě, bez dostatečných podkladů a informací. Za zastupitelský klub ODS jsme tento odkup nepodpořili.

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Zastupitelstvu byl předložen materiál v rozsahu 266 stran! Několikaměsíční papírová práce hlavně ředitelů škol a školských zařízení, projektových manažerů, mnoho hodin strávených sepisováním obecně známých skutečností, jako třeba, že školy potřebují opravy, že je třeba věnovat zvláštní pozornost výuce matematiky či podporovat čtení u dětí. To vše jen proto, aby bylo možno žádat o dotační peníze EU  na záležitosti, které by měly být finančně pokryty v rámci běžných výdajů zřizovatelů škol či státu. Škoda naprosto zbytně vynaloženého času a úsilí všech zúčastněných. 

Plán jsme z pochopitelných důvodů a se sebezapřením schválili, ale principiálně je něco hodně špatně. 

 

Různé: Omezení provozní doby restauračních předzahrádek

Přesto, že rada města s konečným rozhodnutím o omezení provozu restauračních předzahrádek zjevně vyčkávala na dobu až po jednání zastupitelstva a bylo nám naznačováno, že se na zastupitelstvu o celé problematice šíře rozhovoříme, zřejmě by se tak nakonec nestalo, kdybych se v rámci bodu Různé nezeptala.

Je nám potichu zase ukrajováno z našich svobod, opět se nakládá na drobné podnikatele, zase se přitahují šrouby. Možná je v tom období blížících se voleb, tak politicky nevhodné pro zavádění restriktivních opatření, že nám nebyl žádný materiál předložen, žádný podobný bod na program jednání nebyl zařazen, že se kolem nového omezení našlapuje po špičkách, žádná intenzívní obhajoba, žádné oslavné píár. Zastupitelé by se zřejmě ani nedozvěděli, že proti nařízení vznikla petice s 1152 podpisy. A proč to všechno? Nabízí se jedno dle mého více než jasné vysvětlení tohoto postupu. Návrh na omezení provozu předzahrádek předložil zastupitel Marek Irgl (hnutí PROVALMEZ). A zkuste mu nevyhovět! Před volbami!

V závěru loňského roku jsme byli vyzváni k překládání svých připomínek k tomuto nařízení, za klud ODS jsme vyjádřili písemně negativní stanovisko. Jsme přesvědčeni o tom, že další restrikce provozovatelů restaurací je neopodstatněná, zejména v době, kdy nešťastným protikuřáckým zákonem jsou hosté restaurací vyháněni před tato zařízení či právě na zahrádky (aby nestáli na chodníku) a mohou tak být zdrojem zvýšeného hluku. Opět za chybné rozhodnutí zákonodárných orgánů mají platit drobní živnostníci. Dnešní právní úprava nočního klidu a řešení jeho narušování je dostatečná a představa, že budou represívní složky zavírat každou předzahrádku je nereálná. A zdůvodnění, že tato opatření už fungují v mnoha dalších městech, neobstojí. Nikdo nezkoumal úspěšnost tohoto opatření v uváděných městech, stejně tak nikdo nezkoumal počet stížností občanů města na rušení nočního klidu z důvodu provozu předzahrádek. Bude to opět nařízení pro nařízení.

Co bude následovat? Omezení provozní doby hospod? Zákaz vycházení po 22 hodině? Stanné právo?

 

 

S přáním krásných dní

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS