Aktuality

Z dubnového jednání zastupitelstva

aneb Co se z tiskových zpráv nedozvíte

 

Pozn. celý zvukový záznam z jednání zastupitelstva zde: http://www.valasskemezirici.cz/zvukovy-zaznam-z-21-radneho-zasedani-zastupitelstva-mesta-ze-dne-13-4-2017/d-30877/p1=17888

 

MHD „zdarma“ – koncepce nebo populismus?

Zastupitelé Města Valašské Meziříčí schválili na dubnovém zasedání zastupitelstva MHD zdarma pro všechny její uživatele. Tento krok vzbuzuje diskuse, názory na něj se různí. Mnozí ho chápou jako úlevu peněženkám občanů i návštěvníků města, jako koncepční krok vedoucí ke zefektivnění či přímo záchraně MHD, kterým možná dojde k regulaci automobilové dopravy ve městě a tím i ke snížení znečištění ovzduší ve značně zkoušeném Valmezu,  či jako pouhý populismus místních politiků.

Z únorového jednání zastupitelstva

aneb Co se z tiskových zpráv nedozvíte.

 

Pozn. celý zvukový záznam z jednání zastupitelstva zde:  http://www.valasskemezirici.cz/zvukovy-zaznam-z-19-radneho-zasedani-zastupitelstva-mesta-ze-dne-2-2-2017/d-29900/p1=17888

 

Klidné a pohodové Vánoce a do roku 2017 tou pravou...
Z prosincového jednání zastupitelstva

aneb co se z tiskových zpráv města nedozvíte.

 

Jako vždy, pokusím se zde sdělit pár svých postřehů k některým projednávaným bodům programu posledního letošního jednání zastupitelstva. 

 

 

 

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii
Mimořádné říjnové zasedání zastupitelstva města

aneb co se z tiskových zpráv města nedozvíte.

 

Jak už jsem předeslala v komentáři k zářijovému jednání zastupitelstva, je po volbách, tudíž je vhodná doba k projednávání kontroverzních témat města. Mimořádné zasedání bylo svoláno zejména z důvodu časové tísně k podání žádosti o dotaci na Komunitní centrum v budově kina Svět. Nemuseli jsme ale jednat v časové tísni, projekt je hotov od srpna a rada města projednala materiál již 6. září (řádné zasedání zastupitelstva proběhlo 15. září). Času na zpracování reálnější ekonomiky projektu bylo tedy dost.

Krajské volby a ODS

Krajské volby a ODS 9.10.2016 11:12

Volby do krajských zastupitelstev znají své vítěze i poražené. Teď už nezbývá než počkat na to, jak dopadne sestavování koalic. ODS ve Zlínském kraji (ZK), s největší pravděpodobností, zůstane v opozici. Získala 3 zastupitelská křesla, tj. o 2 méně než v minulém období. Je to prohra?

Ze zářijového jednání zastupitelstva města

aneb co se z tiskových zpráv nedozvíte.

 

Program zářijového zasedání zastupitelstva města byl sestaven z relativně bezproblémových bodů. Kdybych slyšela trávu růst, myslela bych si, že za to mohou blížící se krajské volby. Zásadní body týkající se našeho města, u kterých se dá očekávat rozsáhlá diskuse a různorodost názorů, jako například výstavba sportovní haly, komunitního centra v budově kina Svět či autobusového nádraží v areálu bývalé Křižanovy pily, byly odsunuty do povolebního období. 

Pozn. celý zvukový záznam z jednání zastupitelstva zde:  http://www.valasskemezirici.cz/zvukovy-zaznam-z-16-radneho-zasedani-zastupitelstva-mesta-ze-dne-15-9-2016/d-28488/p1=17888

Pro Zpravodaj, říjen 2016 - stanovisko zastupitele

Jsem  mamka dvou dnes už dospělých dcer. Každá mamka mi dá zapravdu, že výchova dětí není nic jednoduchého. Něco si o mateřství načteme, někdo poradí, zbytek řešíme pocitově nebo ze zkušeností své výchovy naší matkou. Občas nám do všeho mluví otec dětí. Snažíme se vychovávat děti co nejlépe a podle svého nejlepšího svědomí. U jednoho se to daří, druhé je úplně jiné. Ledacos se může „žvejknout“, nástrah číhá všude plno, neustále zápasíme s časem. I když se snažíme být při výchově přísné a zásadové, což se dětem mnohdy nelíbí, jedno je jisté, své děti milujeme a chceme pro ně jen to nejlepší. Kvalitního lékaře, přívětivou školku, dobrou základku, vstřícného učitele, zajímavé kroužky, sportovní oddíly, oblíbenou střední školu, věhlasnou výšku nebo třeba učňák, ale hlavně ať je baví, a… šťastné dětství. A očekáváme, že když jim to vše dáme, …